mIRC

mIRC 7.61

Access chat rooms with a wide range of topics
Người dùng đánh giá
3.8  (301 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.61 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
mIRC Co. Ltd.
Access a social platform to find and communicate with friends. Create and join channels with various titles and type certain commands in the server window to set a status, alter a nickname, get detailed information about a user, check the current number of people on a channel, etc.
mIRC là một người nổi tiếng Internet Relay Chat khách hàng, đã được dùng cho hàng triệu người, và hàng ngàn tổ chức, để liên lạc với nhau, chia sẻ nào, chơi và làm việc với nhau IRC mạng vòng quanh thế giới. Phục vụ Internet cộng đồng suốt hơn một thập kỷ, mIRC đã tiến hóa thành một người mạnh mẽ, và đáng tin cậy vui phần của công nghệ.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng